Agro

Slim en duurzaam bewaren met fors hogere opbrengst

  • Gecontroleerd drogen en bewaren
  • Langer behoud van productkwaliteit
  • Minimaal gewichtsverlies
  • Aanzienlijk lagere energiekosten
  • Met minder of zelfs zonder kiemremmers
Branche Agro

Oplossingen voor de uitdagingen van nu

Als akkerbouwer wilt u uw producten na de oogst zo goed mogelijk drogen en bewaren, met behoud van kwaliteit. Maar gewassen drogen en koelen met de buitenlucht is steeds onzekerder: het klimaat verandert en het weer is minder goed voorspelbaar. Dat maakt het steeds lastiger om uw producten lang te bewaren zonder in te boeten op kwaliteit. Met het verbod op de chemische kiemremmer chloorprofam staat u opnieuw voor een uitdaging. Daarmee groeit de vraag naar nieuwe inzichten en grip op schommelingen in temperaturen, luchtvochtigheid en CO2.

Jaarrond constante bewaarcondities

Equans heeft diverse bewaaroplossingen ontwikkeld waarmee u de volledige controle heeft over het droog- en bewaarproces, ongeacht het jaargetijde. We bieden voor elk budget een oplossing voor korte, middellange en lange bewaring. Een oplossing die aansluit op uw wensen, de productspecifieke eigenschappen, de energiecapaciteit en behoud van productkwaliteit.

Onze slimme en duurzame bewaarsystemen zijn volledig mechanisch. Hiermee kunt u agroproducten gecontroleerd drogen en bewaren in constante condities, onafhankelijk van de buitenlucht. Zijn de buitenluchtcondities wel gunstig? Dan kan de verfijnde besturing de luiken en stuwventilatoren uiterst nauwkeurig aansturen. Zo heeft het beste uit twee werelden en bent u jaarrond verzekerd van optimale bewaarcondities voor uw product.

Duurzaam in de breedste zin van het woord

Voedselverwerkers wordt steeds vaker gevraagd verantwoording af te leggen over de wijze waarop hun leveranciers het productieproces hebben ingericht en hoe zij omgaan met grondstoffen en pesticiden. Dat noopt u tot een duurzamere en energiezuinigere bedrijfsvoering. Elke bewaaroplossing van Equans werkt dan ook met natuurlijke koudemiddelen. Deze middelen zijn milieuvriendelijk en vaak veel energiezuiniger, zonder afbreuk te doen aan de koelcapaciteit. Tevens stelt u hiermee uw eigen productieproces veilig, aangezien er vanaf 2022 geen nieuwe koelinstallaties gebouwd mogen worden met synthetische koudemiddelen.

Daarnaast verkennen we bij elke oplossing de mogelijkheden voor het benutten van restwarmte en het besparen en/of elimineren van gas. We ontwerpen de maatwerkoplossingen zo dat we een uitgekiende verdeling van stroom kunnen bewerkstelligen met maximale energie-efficiëntie en minimale CO2-uitstoot. Gunstig voor het milieu en uw portemonnee. Door te investeren in energiezuinige technieken kunt u profiteren van fiscale regelingen, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE-subsidie) en gemeentelijke stimuleringsregelingen.

“Mechanische koeling leidt tot een aanzienlijk hogere opbrengst.”
- Bert Geraats
Geraats Aardappelen
Bekijk de case

Reken af met dure kiemremmers

Tegelijkertijd bieden de bewaaroplossingen van Equans een antwoord op het verbod op de chemische kiemremmer chloorprofram. In een bewaaromgeving met stabiele condities blijft het product rustig. Het produceert daardoor geen warmte en kiemt minder, waardoor u het gebruik van kiemremmers sterk kunt reduceren of zelfs elimineren. Dit maakt de systemen met name voor biologische telers interessant. Gebruikt u toch alternatieve (biologische) kiemremmers, dan houdt u die in een gesloten omgeving binnen en vervliegen ze niet. Een gouden combinatie.

Bewaring

Meer weten over onze intelligente bewaartechnologie voor aardappelen?

Vraag het kennisdocument aan
Condensdrogen (1)

Gecontroleerd akkerbouwproducten drogen en bewaren met condensdrogen?

Vraag het kennisdocument aan

Agro & Warmteterugwinning

De restwarmte uit de koudecentrale en diverse koelinstallaties kunt u hergebruiken voor andere processen waarbij warmte nodig is, zoals reinigingswerkzaamheden. ENGIE biedt hiervoor de technologie om warmte op te vangen en gericht in te zetten bij een andere processen. Restwarmteterugwinning resulteert al snel in aanzienlijk minder energiekosten per jaar en minder CO2-uitstoot.

Alles over Warmteterugwinning

Agro & Uitfaseren

Wij helpen agrobedrijven graag bij het uitfaseren van synthetische koudemiddelen. Omdat er vanaf 2022 geen nieuwe koelinstallaties gebouwd worden met synthetische koudemiddelen, bieden wij diverse geschikte en veilige toepassingen van een duurzamer alternatief: natuurlijke koudemiddelen. Hiermee stelt u niet alleen uw eigen productieproces veilig, maar kunt u ook profiteren van interessante fiscale voordelen.

Alles over Uitfaseren

Wilt u meer informatie?