Vis

Ultrasnel invriezen en navriezen met maximale productkwaliteit

  • Behoud van productkwaliteit
  • Geen indroging
  • Minimaal gewichtsverlies
  • Efficiënt vriesproces
  • Minimaal energie- en waterverbruik
Branche Vis

Slimme invriestechnologie

Als visverwerker streeft u naar maximale vriesefficiëntie en de hoogste productkwaliteit. Afnemers stellen immers steeds hogere eisen aan de kwaliteit en de houdbaarheid van uw product. Daarnaast worden de markt en de overheid steeds kritischer op de milieubelasting van de productie en verwerking van voedsel. U wilt daarom zo efficiënt mogelijk omgaan met energie. Om tegemoet te komen aan al deze wensen en eisen, heeft Equans slimme invriestechnologie ontwikkeld die de productkwaliteit en de vriesefficiëntie aanzienlijk verbeteren en tegelijkertijd uw energiekosten verlagen.

"Kwaliteit is nummer één voor ons. EQUANS heeft alle beloften waargemaakt."
- Tjeerd Hoekstra, algemeen directeur
Rodé Vis
Kennisdocument Equans Invriestechnologie Cover (2)

Meer weten over deze innovatieve technologie?

Vraag het kennisdocument aan

Efficiënt en duurzaam invriesproces

Met onze slimme invriestechnologie ‘smart IQF freezing’ kunt u ultrasnel invriezen en navriezen (glaceren). Het snelle invries- of navriesproces is beter voor de celstructuur van uw vis dan conventionele invriestechniek. Vocht en belangrijke voedingsstoffen blijven in het product aanwezig. Er treedt minder indroging op. Niet alleen de kwaliteit, maar ook het volume van uw product blijft daardoor behouden. Dat heeft een gunstig effect op uw opbrengsten. Tegelijkertijd helpen wij u de kansen van warmteterugwinning en het verbeteren van de energie-efficiëntie te benutten.  

Vis & Warmteterugwinning

Bespaar aanzienlijk op uw energiekosten en verminder uw CO2-uitstoot met warmteterugwinning. Hierbij gebruikt u restwarmte uit de koudecentrale en de vriesinstallaties voor andere processen waarbij u warmte nodig heeft, zoals schoonmaken. EQUANS biedt hiervoor technologie die restwarmte opvangt, opwaardeert en gericht inzet bij een ander proces. 

Alles over Warmteterugwinning

Vis & Uitfaseren

Terwijl nieuwe Europese regelgeving het gebruik en bijvullen van synthetische koudemiddelen op termijn verbiedt, zijn hier nog duizenden koel- en vriesinstallaties in de visverwerkende industrie van afhankelijk. Handelt u niet op tijd, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw productie. EQUANS biedt diverse toepassingen van een duurzamer alternatief: natuurlijke koudemiddelen. Hiermee stelt u niet alleen uw eigen productieproces veilig, maar kunt u ook profiteren van interessante fiscale voordelen.

Alles over Uitfaseren

Afgestemd op uw product en proces

Van elk product kennen wij de eigenschappen voor perfect invriezen. De vissoort, de dikte, de vorm, de verpakking; allemaal factoren die van belang zijn voor het optimale vriesresultaat. Hoe beter het vriesproces, hoe hoger uw opbrengst en hoe beter de prijs die u ervoor krijgt. Onze kennis van invriestechnologie en onze ervaring in de visbranche gebruiken wij om een vriesinstallatie te ontwerpen die volledig op uw producten en processen (de beschikbare ruimte) is afgestemd. Wij testen uw installatie vooraf, zowel in ons laboratorium als in uw bedrijf en toetsen de techniek aan uw kwaliteitseisen. 

Vriesrecepten in integraal besturingssysteem

In het integrale besturingssysteem kunt u voor elk product vriesrecepten aanmaken. Hierin legt u diverse gegevens per product vast, zoals de dikte, de vorm en de kwaliteit van het product. Daarmee kunt u alle parameters van de koudecentrale en de vriezer(s) automatisch instellen en past het intelligente besturingssysteem de instellingen van de invriestunnel automatisch aan.

Gebr. Kramer Ref Afb (10)

Sluit het gebruik van cryogene gassen uit

Gamba's en andere producten vragen een hoge invriesintensiteit. Vaak gebeurt het invriezen ervan met cryogene gassen bij een temperatuur van -80°C. Dit leidt tot hoge operationele kosten en een hoog gasverbruik. Met de technologie van Equans kunt u gelijkwaardige invriesresultaten behalen, zonder gebruik te maken van cryogene gassen. Dat resulteert in veel lagere operationele kosten.

"We hebben het veel drukker sinds de ingebruikname van de nieuwe installatie"
- Lub Kramer, mede-eigenaar
Visverwerkingsbedrijf Gebr. Kramer
Bekijk de case

Wilt u meer informatie?