Heemskerk Ref Header NEW

Disclaimer

Disclaimer

De door EQUANS op/via deze website verstrekte informatie is geen aanbod, advies of dienst.

Inhoud en aansprakelijkheid
Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt EQUANS geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan noch voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van gestuurde e-mails of andere elektronische berichten.

Auteursrecht (Copyright)
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van EQUANS omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Cookiebeleid
Bij elk bezoek aan deze website wordt de bezoeker geïnformeerd over het cookie-bestand dat wordt geïnstalleerd op zijn computer. Dit kleine databestandje wordt niet gebruikt voor identificatie van de bezoeker, maar om informatie te verzamelen over het webbezoek. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de website te analyseren, interesses te meten als ook de kwaliteit van de website te verbeteren. Weigering van deze cookies heeft mogelijk gevolgen voor de werking van deze website.

De bezoeker kan de internetbrowser zodanig instellen dat hij/zij wordt geïnformeerd over de plaatsing van een cookie. Per browser wordt dit als volgt ingesteld: