Oplossing Uitfaseren Header

Uitfaseren van synthetische koudemiddelen

De Europese Unie heeft wetgeving aangenomen voor het terugdringen van synthetische koudemiddelen in koel- en vriesinstallaties. Op deze pagina informeert Equans u over de veranderingen, de gevolgen en vooral de kansen voor u als ondernemer.

Hoe raakt de uitfasering uw bedrijfsproces?

Is koelen onderdeel van uw bedrijfsproces? En gebruikt u hiervoor synthetische koudemiddelen? Dan heeft u te maken met de F-gassenwetgeving van de Europese Unie. Deze regelgeving schrijft voor om synthetische koudemiddelen terug te dringen. Alleen al in Nederland maken ongeveer één miljoen industriële koelinstallaties gebruik van deze koelmiddelen. Uiteenlopend van agrarische bedrijven tot bedrijven in de voedselverwerkende industrie.  

"Dubbele koelcapaciteit, minder energiekosten"
- Rémon Post, Supply Chain Manager
Groentebewerkingsbedrijf Heemskerk fresh & easy

De F-Gas wetgeving voorziet in een gebruiksverbod, een productiebeperking en een nieuwbouwverbod

 • Gebruiksverbod
  Dit betreft het verbod op het bijvullen van installaties gevuld met een HFK met een GWP >2.500. Het betreft hier onder andere de veel toegepaste koudemiddelen R404A en R507. Bijvullen is tot 1 januari 2030 alleen nog toegestaan met gerecycled en/of geregenereerd koudemiddel. Vanaf 1 januari 2030 is het bijvullen van een installatie met een HFK met een GWP > 2.500 geheel verboden.
 • Productiebeperking
  De productie van F-gassen wordt geleidelijk afgebouwd van 100% in 2015 naar 21% in 2030. Door deze productiebeperking zijn er forse prijsstijgingen geweest. Daarmee wordt het bijvullen van installaties met synthetische koudemiddelen fors duurder. 
 • Nieuwbouwverbod
  Sinds 1 januari 2020 geldt een verbod voor de nieuwbouw van installaties gevuld met een HFK met een GWP >2500. Het betreft hier onder andere de koudemiddelen R404A en R507. Sinds 1 januari 2022 geldt een verbod op nieuwbouw van commerciële installaties voor koelsystemen in detailhandel en horeca, gevuld met een HFK met een GWP > 150.


Onderstaand een overzicht van alle koudemiddelen en de uitfasering er van.

Uitfaseren koudemiddelen

Onzekere prijsontwikkeling synthetische koudemiddelen

Door de productiebeperking zijn de prijzen in 2017 flink gestegen en is het bijvullen van installaties met synthetische koudemiddelen fors duurder geworden.

Door een verbod op nieuw geproduceerde koudemiddelen met een GWP groter dan 2.500 in 2020 zijn de prijzen van de geregenereerde koudemiddelen R404A en R507 verder gestegen.

Dit alles maakt de prijsontwikkeling van synthetische koudemiddelen onvoorspelbaar. In 2024 komt de volgende stap in de productiebeperking. In welke mate dit van invloed is op de prijsontwikkeling is nog onduidelijk. Het is onvermijdelijk dat de prijzen van synthetische koudemiddelen de komende jaren blijven fluctueren.

Z 0607~1

Meer weten over de regelgeving voor het synthetische koudemiddel in uw installatie?

Vraag de brochure ‘F-Gaswetgeving’ op

Welke mogelijkheden zijn er?

Hoewel goed onderhouden installaties tot ver na 2020 kunnen doordraaien, moet u deze op termijn vervangen. Zeker als deze gaan lekken. Om uw bedrijf aan te passen aan de nieuwe wet- en regelgeving zijn er diverse mogelijkheden:

 1. Nieuwbouw/vervanging
  We bouwen een nieuwe koelinstallatie die draait op een natuurlijk koudemiddelen. Of vervangen een bestaande installatie hierdoor. Dit is de meest milieuvriendelijke en energiezuinige oplossing, waarmee u ook voldoet aan de wetgeving.
 2. Ombouwen
  Hierbij maken we een bestaande installatie geschikt voor een ander koudemiddel door het vervangen van een aantal componenten. Een geschikt scenario voor grote, goed onderhouden koelinstallaties.
 3. Drop-in
  Is uw installatie jonger dan 10 jaar en voorbereid op gebruik van een synthetisch koudemiddel? Dan kunnen we bij een DX-systeem een drop-in plaatsen voor R404A en R507. In dat geval pompen we het synthetische koudemiddel af en vervangen we deze door het alternatieve koudemiddel. Houd er rekening mee dat een drop-in de koelcapaciteit vermindert, het energieverbruik doet toenemen en de levensduur van de installatie verkort. Voor pompcirculatiesystemen is een drop-in niet mogelijk. Bovendien is deze optie minder geschikt als koeling cruciaal is voor het bedrijfsproces.
"De grootste meerwaarde zit in de betrouwbaarheid van de installatie"
- Dick de Vries, facility manager
Vleesimporteur en -exporteur Jan Zandbergen
Lees meer

Hoe dragen natuurlijke koudemiddelen bij aan betere bedrijfsresultaten?

Usp Sustainable Solutions

Tot wel 40% minder energiekosten

Natuurlijke koudemiddelen zijn energiezuinig. Dit resulteert in 25 tot 40% minder energiekosten.

Usp Future Minded Engineers

Subsidieregelingen benutten

Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunt u 45% (2019) van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Gemiddeld levert de EIA u 10% belastingvoordeel op.

Usp Sustainable Solutions

Kostenbesparende oplossingen

In sommige branches, zoals food, helpt koeling met natuurlijke koudemiddelen om kwaliteitsverlies van het gekoelde product te verminderen. U kunt daardoor profiteren van meer opbrengst en lagere (verwerkings)kosten.

Usp Growth Towards Cleaner Future

Duurzamere bedrijfsvoering

Koeling met natuurlijke koudemiddelen past in een duurzame productieketen. Circa 3% van het totale elektriciteitsverbruik in ons land gaat op aan koeling. Natuurlijke koudemiddelen helpen om dit aandeel te verminderen en uw bedrijf te verduurzamen.

Uitfaseren & Vis

Terwijl nieuwe Europese regelgeving het gebruik en bijvullen van synthetische koudemiddelen op termijn verbiedt, zijn hier nog duizenden koel- en vriesinstallaties in de visverwerkende industrie van afhankelijk. Handelt u niet op tijd, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw productie. EQUANS biedt diverse toepassingen van een duurzamer alternatief: natuurlijke koudemiddelen. Hiermee stelt u niet alleen uw eigen productieproces veilig, maar kunt u ook profiteren van interessante fiscale voordelen.

Alles over Vis

Uitfaseren & Voedselverwerking

Wij helpen bedrijven in de voedselverwerkende industrie graag bij het uitfaseren van synthetische koelmiddelen. Omdat er vanaf 2022 geen nieuwe koelinstallaties gebouwd worden met synthetische koudemiddelen, bieden wij diverse geschikte en veilige toepassingen van een duurzamer alternatief: natuurlijke koudemiddelen. Hiermee stelt u niet alleen uw eigen productieproces veilig, maar kunt u ook profiteren van interessante fiscale voordelen.

Alles over Voedselverwerking

Uitfaseren & Agro

Wij helpen u graag bij het uitfaseren van synthetische koelmiddelen. Omdat er vanaf 2022 geen nieuwe koelinstallaties gebouwd worden met synthetische koudemiddelen, bieden wij diverse geschikte en veilige toepassingen van een duurzamer alternatief: natuurlijke koudemiddelen. Hiermee stelt u niet alleen uw eigen productieproces veilig, maar kunt u ook profiteren van interessante fiscale voordelen.

Alles over Agro

Wilt u meer informatie?