AARDAP~2

Meer marktkansen met multifunctionele bewaring

Met meerdere productsoorten in de bewaring zijn akkerbouwers minder afhankelijk van één afnemer. En kunnen ze beter inspelen op de vraag vanuit de markt. Daar is wel een multifunctionele bewaring voor nodig.

Leveringscontracten tussen akkerbouwers en afnemers worden vaak voorafgaand aan de teelt afgesloten. Maar op het moment dat telers hun product op de markt zetten, kan de vraag naar een ander product groter zijn. Dat drukt niet alleen de verdiensten, het maakt ook dat ondernemers de productkwaliteit nog langer op peil moet houden, zodat zij het product kunnen vermarkten als de prijs wél goed is. Om in te spelen op de vraag vanuit de markt is het dus handig om flexibiliteit in de bewaring te krijgen. Maar hoe?

Opslaan waar vraag naar is

“Flexibiliteit creëer je met een multifunctionele bewaring”, zegt Henk Tebben, bewaarspecialist bij Equans Refrigeration. “Dit is een bewaring die geschikt is voor het flexibel bewaren van verschillende gewassen, zoals aardappelen, uien, witlof, knoflook, zoete aardappelen, kool en peen. Als teler ben je met een gevarieerde opslag minder afhankelijk van die ene afnemer. En spreid je dus je kansen op de markt.”  

Is er vraag naar rode uien? Dan ga je uien bewaren. Zijn penen in trek? Dan bewaar je die erin. Een seizoen kool draaien of tijdelijk sla of zomerfruit opslaan? Ook dat kan. “Daar komt bij dat bewaarseizoenen nooit samenvallen. Je kunt dus ook verschillende producten tegelijkertijd opslaan. Heb je een deel van je partij afgezet, dan kun je de cel weer vullen met een ander product.” 

Artikel Boerderij 0619 Uien Bewaring Nieuws Header 2

Toekomstproof

Volgens de bewaarspecialist ziet de nieuwe generatie agrariërs dat flexibiliteit nodig is. “Zij stappen af van ‘dat hebben we altijd zo gedaan’. Want zo doorgaan, is stilstaan en achteruitgaan. Dan hebben ze in de toekomst geen gezond bedrijf meer. Daarom bieden we verschillende bewaarconcepten die het mogelijk maken om multifunctioneel gewassen op te slaan.” 

Bij twee van die bewaarconcepten van Equans gebeurt het drogen en bewaren in een gesloten omgeving. “Met een gesloten multifunctionele bewaring heb je als teler geen last meer van te hoge of koude temperaturen en te droge of natte omstandigheden”, stelt Tebben. “Zijn de buitenluchtcondities toch goed, dan kun je er dankzij een module mét luikbediening alsnog gebruik van maken.”

Temperaturen op tienden sturen

Omdat elk agroproduct zijn eigen droog- en bewaarregime vraagt, heeft Equans productspecifieke bewaarrecepten die nauwkeurig in de besturing worden ingeregeld. Tebben: “In tegenstelling tot concullega’s kunnen wij in- en uitgaande temperaturen tot 0,1°C sturen. En de bewaarcondities zo afstemmen op dat wat het product nodig heeft. Producten drogen en bewaren kan dan zonder onwenselijke temperatuurschommelingen. Zo imiteren we het natuurlijke droogproces van het product en blijven producten op kwaliteit.” 

Telers hoeven weinig te doen om te switchen van het ene naar het andere bewaarrecept. “Gaan de uien eruit en komt de volgende partij producten de bewaarcel in? Op het besturingsapparaat selecteren ze het recept dat past bij het te bewaren product. Met 1 druk op de knop doet de installatie zijn werk”, legt Tebben uit.

Bewaaroplossingen
Oplossing Mechanische Bewaring Menu

Hogere opbrengst

Hoewel de investering in een multifunctionele bewaring iets hoger is dan die in een bewaring voor één doeleinde, zijn hiermee alle uitdagingen waar ondernemers tegenaan lopen getackeld. “Met een multifunctionele bewaarloods liggen klimatologische uitdagingen achter je. Synthetische koudemiddelen zijn uitgefaseerd, gebruik moeten maken van slechte buitenlucht net zo. Omdat we natuur en techniek verenigen, kun je het hoogst haalbare in de energietransitie halen en veel energiezuiniger verscheidene producten opslaan. Dat komt allemaal ten goede van de opbrengst.”

Meer informatie