Taco Ref Header (1)

Maximale flexibiliteit in koelen, drogen en vriezen

Vraag van Taco Agro: Hoe kunnen we de koelcapaciteit uitbreiden, tegelijk prei opslaan én de optie hebben om andere groenten en aardappelen te bewaren?

Maximale flexibiliteit

Bewaarcellen met een grote capaciteit en inzetbaar voor het bewaren van verschillende akkerbouwproducten: dat was de wens van Taco Agro, groenteteler voor de voedselverwerkingsindustrie. Equans bouwde vijf duurzame, gesloten bewaarcellen, zodat Taco onafhankelijk van de buitenlucht kan drogen en bewaren. Twee cellen zijn ingericht om ook te kunnen condensdrogen. De andere drie bieden de mogelijkheid om vollegronds groente te kunnen inkoelen. Het resultaat voor Taco Bedrijven? Maximale flexibiliteit.

Sander Tacken, directeur van Taco Bedrijven:

“Vroeger teelde Taco alleen aardappelen en groenten. In 2008 startten we met bewaring. Op een gegeven moment wilden we de koelcapaciteit uitbreiden. Daarnaast wilden we ook prei opslaan én de optie hebben om andere groenten en aardappelen te bewaren.”

Taco Ref Afb 21

Verschillende producten, verschillende bewaarcondities

De optimale bewaarcondities van aardappelen, prei en andere groenten zijn echter heel verschillend. Equans heeft een aantal programma’s ingesteld: één voor prei, één voor aardappelen en één voor overige groenten. In deze programma’s zijn de meest optimale bewaarcondities opgenomen, zoals de optimale temperatuur, luchtvochtigheid en het CO₂-gehalte. Taco kan nu zelf gemakkelijk de juiste bewaarcondities instellen als het bedrijf een ander product in de cel wil bewaren. 

Combinatie standaard en flexibiliteit

Een geautomatiseerd programma wil niet zeggen dat Tacken geen omkijken meer heeft naar zijn producten. “Maar dat willen we ook niet. De ingestelde programma’s zorgen ervoor dat onze producten in basis goed bewaard blijven, maar we zullen zelf altijd blijven bijsturen. De kwaliteit van een product hangt zo sterk af van de juiste bewaarcondities op het juiste moment, dat je – vind ik – niet volledig uit kunt gaan van een geautomatiseerd proces. De combinatie van een standaard programma met de optie om zelf te kunnen finetunen is voor ons ideaal.”

Taco Ref Afb (16)
Taco Ref Afb (14)

Condensdrogen aardappelen

Twee van de cellen zijn ingesteld om te kunnen condensdrogen. Een verrijking, omdat de nieuwe installatie per bewaarcel van 600 kisten tot wel 2000 liter vocht per 24 uur kan wegdraaien. “Voorheen droogden we de aardappelen buiten voor ze de cel in gingen. Daardoor waren we afhankelijk van het weer. Nu twee cellen zijn ingericht om ook te kunnen condensdrogen, kunnen we de aardappelen ‘nat’ de cel in rijden. Daar drogen wij snel het aanhangende vocht van de aardappelen en passen we na het droogproces de bewaarcondities aan om de kwaliteit van het product vervolgens zo lang mogelijk te behouden. Zo zorgen we voor optimaal rendement.”

“Zo zorgen we voor optimaal rendement.”
- Sander Tacken, directeur
Taco Agro

Uitbreiding

De koel-, vries- en drooginstallaties draaien sinds november 2017. Als koudemiddel koos Taco voor het natuurlijke koudemiddel ammoniak: een duurzaam én toekomstbestendig alternatief voor de synthetische koudemiddelen waar de oude, kleinere installatie op draaide. Ook maakte Taco een verduurzamingsslag door restwarmte uit het koelproces in te zetten om de vloeren te verwarmen in onder meer de werkruimtes. Aan zijn initiële vraag voor uitbreiding van zijn bewaarcellen heeft Tacken inmiddels nog een aantal opties toegevoegd. Zo bouwde Equans het afgelopen jaar ook nog een buffertank met een ijswaterkoelsysteem om de geteelde groenten mee te wassen. 

Profiteren van flexibiliteit

Een volledig seizoen heeft hij nog niet gedraaid, maar Tacken spreekt nu al over succes. “Het afgelopen jaar hebben we al direct van de gewenste flexibiliteit geprofiteerd: de aardappelopbrengst viel namelijk een beetje tegen en nu konden we onze cellen gebruiken om wortelen op te slaan.” Ook over de kwaliteit is hij zeer te spreken. “Bewaren zonder gewichtsverlies is vrijwel onmogelijk, maar het gewichtsverlies was echt minimaal en de producten bleven lang mooi, zonder noemenswaardige problemen. Daardoor hebben we meer ruimte om het juiste verhandelmoment te kiezen én een goed product kunnen leveren aan onze afnemers.” 

Referenties condensdrogen

De Equans projectleider bevestigt de goede resultaten: “Gebaseerd op de waarnemingen van de watermeters verwachten we – net als bij onze opdrachtgever Borgmann – ook bij Taco minder dan 3% indroging van de aardappelen na een zeer lange bewaartijd. Condensdrogen bewees zich eerder ook al bij akkerbouwer Custers, die zijn uien nu twee keer zo snel droogt als met conventionele droogtechnieken. Het systeem is in te zetten voor diverse soorten landbouwproducten.

Taco Ref Afb 20