Boer En Business Artikelen News Header 2

Veel media-aandacht voor droog- en bewaartechnologie van ENGIE Refrigeration

De condensdroogtechnologie van ENGIE Refrigeration, waarmee uien en aardappelen onafhankelijk van de onbetrouwbare buitenlucht kunnen worden gedroogd en gekoeld, heeft de aandacht getrokken van vakmedia. Boer en Business, de gerenommeerde site voor nieuws en innovaties uit de agrosector, besteedde onlangs uitgebreid aandacht aan de innovatie in nieuwsberichten en video-interviews.

Mogelijk zijn het de goede resultaten bij diverse uien- en aardappeltelers die de technologie hebben geïmplementeerd. Of het zijn de conclusies uit de Gewastour, waarbij het online medium uien en aardappelen op verschillende Nederlandse percelen volgde. Wat de reden ook is, de condensdroogtechnologie blijft niet onopgemerkt.

In het interview* op de site van Boer en Business deelt Marcel Bennink, projectleider bij ENGIE Refrigeration, zijn ervaringen. “Inmiddels heeft ENGIE al diverse uien- en aardappelbewaringen met condensdroogtechnologie met succes uitgerust. Door de techniek kan het product 24 uur per dag gedroogd en gekoeld worden zonder daarbij onbetrouwbare buitenlucht te gebruiken.”

Lange tijd was de agrarische sector afhankelijk van de buitenlucht om gewassen te drogen en koelen. Klimaatveranderingen zorgen ervoor dat het lang bewaren van bijvoorbeeld uien kwaliteitsverlies oplevert. Dankzij condensdrogen hebben akkerbouwers daar geen last meer van.

Juist door het elimineren van de buitenlucht kunnen zij secuur sturen op de ideale droog- en bewaarcondities. Zonder gasverbruik en met minder CO2-uitstoot. Daarmee is het mogelijk om tweemaal zo snel uien te drogen, uien en aardappelen tijdens de bewaring op kwaliteit te houden en op jaarbasis meer dan 80% energie besparen. Niet alleen gunstig voor het milieu, maar bovenal voor de akkerbouwers zelf, zo bevestigt ook uienproducent Roger Custers.

Tijdens de Gewastour berichtte de website over innovatieve aanpakken uit het veld, waaronder de condensdroogtechnologie van ENGIE. De afsluitende conclusie : “Het bewaren van producten kan beter, door een constant klimaat te bieden met een constante temperatuur en luchtvochtigheid. Met condensdroogtechnologie is het mogelijk om meerwaarde te creëren.”

Wilt u meer informatie over condensdrogen? Lees meer over buitenluchtonafhankelijk drogen en bewaren.

*Kijk voor de volledige interviews met Marcel Bennink op: