Geraats Ref Afb (1)

Uitfaseren van koudemiddel R22

Wat zijn de regels rondom het uitfaseren van het koudemiddel R22 en wat betekent dit voor u?

Wat is er besloten?

Volgens de Europese wetgeving (verordening Ozonlaagafbrekende stoffen – EG 1005/2009) is R22 koudemiddel in uw koelinstallatie niet verboden. Volgens de verordening is ‘het gebruik’ voor nieuwbouw en servicedoeleinden verboden (Artikel 3). Het na- en bijvullen van installaties met R22 koudemiddel valt onder ‘het gebruik’ en is daarmee verboden.

Dat betekent dat bestaande R22 installaties mogen doordraaien, maar er geen handelingen met het koudemiddel buiten de installatie mogen plaatsvinden.

Bij een lekkage dreigt uw installatie dus langdurig uit te vallen. Hiermee kan de continuïteit van uw bedrijfsproces in gevaar komen. De koudemiddelen R401A, R402A, R408 en R409A zijn mengsels en bevatten naast HFK’s ook R22. Daarmee vallen deze mengsels onder dezelfde regels als voor R22.

Z Card Uitfaseren Koudemiddelen preview

Meer weten over de regelgeving voor het synthetische koudemiddel in uw installatie?

Vraag de Z-Card ‘F-Gaswetgeving’ op

Wat kan ik doen?

Hebt u een koelinstallatie die gekoeld wordt met R22 of R12, dan hebt u vier keuzen:

 1. Doordraaien
 2. Drop in
 3. Ombouw
 4. Nieuwbouw


Voor het maken van de juiste keuze is het van belang om een aantal factoren mee te nemen in uw overweging. Denk hierbij aan de leeftijd, het aantal, de staat van het onderhoud en de koelcapaciteit van uw installaties.

 1. U gaat door met uw bestaande installatie
  Betrouwbare en goed onderhouden installaties zonder lekkage kunnen blijven doordraaien. Het blijft toegestaan om uw R22 koelinstallatie te repareren en componenten te vervangen. Voorwaarde is wel dat het R22 koudemiddel in de installatie aanwezig blijft. Ook blijven de wettelijke inspecties verplicht voor R22 installaties.

  Wat niet is toegestaan is het tijdelijk afpompen van het koudemiddel. Reparaties waarbij het afpompen van R22 noodzakelijk is, mogen niet meer worden uitgevoerd. Het bijvullen met R22 is eveneens verboden.

  Is koeling cruciaal voor uw bedrijfsproces, dan is doordraaien met de installatie voor u minder geschikt. Bij een lekkage dreigt de installatie namelijk langdurig uit te vallen omdat sinds 1 januari 2015 er een verbod geldt op het bijvullen van koelinstallaties met R22. Kiest u voor dit scenario, dan adviseren wij u om uw koelinstallatie regelmatig te laten controleren.

 2. Drop in
  Bij een drop-in wordt R22 afgepompt en vervangen door een alternatief koudemiddel of wordt er bijgevuld met een alternatief koudemiddel. Dit scenario is geschikt voor installaties die jonger zijn dan 10 jaar en reeds zijn voorbereid op gebruik van een synthetisch koudemiddel. Nadelen van een drop in zijn een verminderde koelcapaciteit, een stijgend energieverbruik en een verkorting van de levensduur van de installatie. In veel gevallen is een drop-in daarom minder geschikt als blijvende oplossing.

 3. Ombouw
  Het is mogelijk om uw R22 installatie geschikt te maken voor een alternatief koudemiddel. Ook koeling met natuurlijke koudemiddelen wordt dan mogelijk. Een aantal componenten wordt dan vervangen. Dit scenario past bij grote, goed onderhouden industriële koelinstallaties, bijvoorbeeld in de scheepvaart. In aangepaste vorm kunnen zij nog jaren doordraaien, waardoor vervroegde hoge investeringen niet nodig zijn.

 4. Nieuwbouw / vervanging
  Het vervangen van R22 door natuurlijke koudemiddellen in uw koelinstallatie is een duurzame oplossing. Steeds meer nieuwe koelinstallaties draaien op natuurlijke koudemiddelen als CO2, propaan of ammoniak. Deze oplossingen zijn milieuvriendelijk en zeer energiezuinig. Hiermee voldoet u ook op lange termijn aan de wetgeving. Daarnaast kunt u als ondernemer profiteren van aantrekkelijke fiscale regelingen. Diverse ondernemers hebben hier aanmerkelijke financiële besparingen mee gerealiseerd.

Toezicht en handhaving?

De overheid kan u bezoeken voor een inspectie van uw R22 koelinstallatie. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt toezicht op de naleving van de wetgeving. De ILT heeft reeds bedrijven met R22 koelinstallaties bezocht om te controleren of de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles worden nageleefd. Het ILT controleert eveneens op het bij- en navullen van R22 installaties. Volgens de wet bent u verplicht uw medewerking te verlenen aan inspecties van de ILT.

Meer weten over het uitfaseren van synthetische koudemiddelen? Bel of mail direct.