Biotechniekdag 2018.2 News Teaser

"8 kansen voor duurzame aardappelbewaring"

De 8 stappen naar duurzame aardappelbewaring

"Waar liggen de grootste mogelijkheden om de aardappelbewaring te verduurzamen?" ENGIE Refrigeration, specialist in koudetechniek en partner van de Boerenbusiness Gewastour, somt de kansen op.

"Diverse ontwikkelingen vragen om duurzamere methoden van aardappelbewaring. Zo schrijft Europa voor om het gebruik van synthetische koudemiddelen in koelinstallaties terug te dringen en op termijn uit te bannen. Ook stellen de markt en overheid steeds hogere eisen aan duurzame productieprocessen. Dat maakt verduurzaming eerder een regel dan een uitzondering."

  1. Start met mechanisch koelen
  2. Gebruik natuurlijke koudemiddelen
  3. Zorg voor meer verhandelbare producten
  4. Speel in op klimaatveranderingen
  5. Minimaliseer het gas- en energieverbruik
  6. Installeer zonnepanelen
  7. Benut fiscale regelingen
  8. Benut aantrekkelijke financieringsmogelijkheden 

Aardappelbewaring verduurzamen

Lees het volledige artikel op de website van Boer en Business waar de 8 stappen verder toegelicht worden.

BB Artikel 8 Kansen News Teaser

Lees het artikel op BoerenBusiness.nl/gewastour