Olie En Gas Header NEW

Mogelijk PFAS-verbod gaat bedrijven die koelen raken

Maakt u voor het koelen gebruik van een installatie met synthetische koudemiddelen? Verken dit jaar mogelijke alternatieve koudemiddelen, waarmee uw bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt. De Europese Commissie buigt zich in 2025 namelijk over het voorstel om PFAS te verbieden, wat in synthetische koudemiddelen is verwerkt. De impact op uw bedrijf kan groot zijn als het PFAS-verbod er daadwerkelijk komt.

F-gassenwetgeving

Om de schadelijke impact van synthetische koudemiddelen op het milieu te beperken, werd eerder al de F-gassenwetgeving ingevoerd. “Die wet legt het navullen en bijvullen van diverse synthetische koudemiddelen aan banden”, legt Erik Hoogendoorn uit. “Als Equans Refrigeration helpen we bedrijven die koelen bij het uitfaseren van dergelijke koudemiddelen.”

“Het na- en bijvullen van R22 is inmiddels verboden. Voor een koudeinstallatie met R404A of R507 geldt dat die tot 2030 alleen nog met een gerecyclede variant mag worden bijgevuld. In de herziening van de F-gassen wetgeving worden de grenzen aan het aardopwarmingsvermogen, oftewel Global Warming Potential, nog verder teruggeschroefd tot waarden van 750 en 150, afhankelijk van de toepassing. Verder wordt voorzien in een versnelde afbouw van het koudemiddelquotum waardoor in 2030 slechts 16% van de huidige geproduceerde synthetische koudemiddelen op de markt komt. De beschikbaarheid en de kosten van die middelen worden dan een probleem.”

Uitfaseren synthetische koudemiddelen | Equans

Aandacht voor gezondheid

Naast aandacht voor het milieu, is er tegenwoordig ook steeds meer aandacht voor de mogelijke gezondheidsschade van chemische stoffen. Als gevolg daarvan dienden Nederland, Duitsland, Zweden, Noorwegen en Denemarken in februari 2023 een voorstel in bij het Europese Chemicaliën Agentschap. Het doel: het gebruik van PFAS drastisch beperken.

“PFAS is een verzamelnaam en staat voor per- en polyfluoralkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet in het milieu voor. Ze breken niet of nauwelijks af”, zegt Hoogendoorn. “PFAS zit bijvoorbeeld in verpakkingsmaterialen, blusschuim en textiel, maar ook in synthetische koudemiddelen. Vandaar dat het mogelijke PFAS-verbod bedrijven raakt die koelen.”

Anticiperen voor bedrijfszekerheid

De Europese Commissie besluit in 2025 over het voorstel om PFAS te verbieden. “Of en welke synthetische koudemiddelen verbannen moeten worden, is nog niet bekend. Maar het pleit er wederom voor om na te denken over een installatie met natuurlijke koudemiddelen, omdat die wel toekomstbestendig is en de continuïteit van een bedrijf niet in gevaar brengt.”

“Hoewel de toepassing van natuurlijke koudemiddelen als CO2, ammoniak en propaan niet altijd mogelijk is, kan er veel meer dan vaak gedacht wordt. We nodigen bedrijven dan ook uit om met ons in gesprek te gaan. Met name bedrijven die vanwege de F-gassenwetgeving binnen 5 jaar iets met hun koudeinstallatie moeten doen of bedrijven die kiezen voor nieuwbouw. We kunnen de knelpunten in kaart brengen, de mogelijkheden verkennen en samen tot een oplossing komen.”

Meer weten of behoefte aan een verkennend gesprek?