Benb Tv Duurzaam Nieuws Header B

Gas en energie besparen door condensdrogen

Op Boer en Business tv vertelt Marcel Bennink over verduurzaming en de daarbij horende uitdagingen voor agrarische ondernemers.

Akkerbouwers hebben de nodige uitdagingen om hun bewaarplaatsen toekomstbestendig te houden. Duurzaamheid is hier een belangrijk onderdeel van. Denk aan energiebesparende maatregelen, het uitfaseren van synthetische koudemiddelen, het reduceren van gasverbruik en het verbod op kiemremmers.

Marcel Bennink, specialist agro bij ENGIE Refrigeration, praat hierover met Jeannet Pennings op Boer en Business tv. Ze bespreken de oplossing ‘Condensdrogen’, die uitkomst kan bieden bij deze uitdagingen. Het gas en energiegebruik kan daardoor namelijk worden gereduceerd en er kan gebruik gemaakt worden van natuurlijke koudemiddelen.

Bekijk het gesprek op Boer en Business tv