Oplossing Financieringsmogelijkheden Header

Mogelijkheden voor financiering

Wilt u direct profiteren van een lagere energierekening en duurzaam ondernemen? Maar komt een investering in duurzame technologie u op dit moment niet gelegen? Dan biedt EQUANS u de helpende hand.

One-stop shop voor investering en financiering

Naast ontwerp en realisatie biedt EQUANSu ook een financieringsoplossing, dankzij onze samenwerking met SG Equipment Finance (SGEF). Dit bedrijf is onderdeel van de Société Général Group en wereldwijd een van de grootste spelers op het gebied van objectfinanciering, met name voor duurzaamheidsprojecten. Dankzij ons partnership met SGEF kan EQUANS u de volledige financiering en exploitatie uit handen nemen. Zo hoeft u niets te investeren om uw bezuiniging te realiseren.

Snelle beoordeling over financierbaarheid

Na inventarisatie van uw wensen en eisen ten aanzien van de technologische oplossing, ontvangt u van EQUANS een voorstel inclusief kostenoverzicht. Als u financiering wenst, dan introduceert EQUANS de financieringsaanvraag bij SGEF. Onze partner maakt graag een afspraak met u om het een en ander door te nemen en verzekert een snelle beoordeling over de financierbaarheid van het project. Uiteraard kunt u gebruikmaken van bestaande subsidieregelingen. Zodra het aanvraagproces succesvol is afgerond ontvangt u een financieringsvoorstel. SGEF kan ook de voorfinanciering van de aanbetalingen meenemen in de totale financiering.

De mogelijkheden

Voor de financiering en afbetaling bestaan diverse mogelijkheden. Zo kunt u de EQUANS-technologie financieren via een leaseconstructie. Hierbij betaalt u maandelijks een bedrag aan EQUANS voor het gebruik van de technologie. Er is ook een mogelijkheid waarbij EQUANS de technologie financiert en exploiteert. Hierbij neemt EQUANS u de zorg (deels) uit handen door de bedrijfsvoering en het onderhoud (deels) op zich te nemen en het volledige risico te dragen. Naast een lease- of exploitatieconstructie kan EQUANS u ook een uitgestelde betalingsregeling aanbieden. Zo kiest u zelf de financieringsvorm die bij u past.

Prestatiecontract

Vanzelfsprekend maken we gezamenlijk afspraken over de prijs en de geëiste prestaties. Deze leggen we vast in een prestatiecontract. Zo blijft u volledig in control. Wij bieden onze dienstverlening in diverse contractvormen aan, zoals DBFMO of ESCo, en gaan graag met u in gesprek om de meest passende contractvorm voor u te vinden.

Meer informatie over de financieringsmogelijkheden?