Horticulture

Gewasteelt simuleren, onderzoeken en optimaliseren

  • Simulatie van vrijwel alle klimatologische omstandigheden
  • Natuurlijk dag- en nachtritme nabootsen zonder grote schommelingen in licht en RV
  • Luchtsnelheden regelen voor een optimaal luchtdebiet
  • 100% reproduceerbaarheid op uitgevoerde proeven
  • Brede toepassingsmogelijkheden zoals smart en urban farming
  • Zeer geringe tolerantie
Branche Horticulture

Innovatieve en duurzame klimaatkamers

EQUANS kan de teelt van gewassen onderzoeken, optimaliseren en garanderen met innovatieve en duurzame klimaatkamers. Hierin zijn vrijwel alle klimatologische omstandigheden te simuleren voor zaadveredeling, het testen van zaden, de ontwikkeling van zaadopslag en gewasbeschermingsmiddelen. EQUANS combineert hierbij brede toepassingsmogelijkheden met een zeer geringe tolerantie, grote stabiliteit en hoge betrouwbaarheid. Zo haalt u maximaal rendement uit de juiste behandeling van zaden. En bent u klaar voor de toekomst.

Vraag de brochure op

Benieuwd naar onze visie op klimaatkamers?

Vraag de brochure op

Groeiende vraag naar nieuwe teeltmethoden

Verschillende ontwikkelingen vragen om nieuwe, duurzamere en innovatieve methoden van gewasteelt. Neem de klimaatverandering of de beperktere beschikbaarheid van landbouwgrond. Ook de toenemende wereldbevolking en de druk van overheden en afnemers om productiemethoden te verduurzamen vragen om technologische doorbraken. 

Groei van gewassen optimaliseren

Bent u op zoek naar verticale teeltmethoden om gewassen boven elkaar kweken? Zoekt u een teeltwijze die toepasbaar is in ruimtes zonder daglicht, zoals boten of kelders, zodat een binnenboerderij mogelijk wordt? Of zoekt u de ideale teeltcondities voor nieuwe soorten gewassen? Laat het ons weten.

"Ontwikkel klimaatkamers voor zoveel mogelijk verschillende experimentele condities"
- Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
Lees meer

Opdrachtgevers

Het ontwerpen van klimaatkamers doen wij in nauw overleg met onze opdrachtgevers, zoals onderzoeksinstituten, hogescholen, universiteiten en hightechbedrijven. Voor het volledig vervullen van wensen selecteren wij de beste componenten, technologie en materialen. Zo maken wij voor de automatisering van klimaatkamers gebruik van een erkend en betrouwbaar industrieel open source platform. Dit platform laat zich moeiteloos verbinden met andere ict-systemen binnen uw bedrijf.

Horticulture & Klimaatkamers

Wij ontwerpen klimaatkamers om het effect van veranderende omstandigheden op gewassen te onderzoeken. Maar ook om gewassen binnen en anders te kunnen telen (urban farming).

Alles over Klimaatkamers

Horticulture & Warmteterugwinning

Warmte die vrijkomt bij onderzoek in klimaatkamers kunt u zo veel mogelijk hergebruiken. EQUANS kan de klimaatkamers zo ontwerpen dat de waterwarmte van de koelcompressoren wordt gebruikt voor de verwarming van het gebouw. Duurzaam en energie-efficiënt.

Alles over Warmteterugwinning

Horticulture & Uitfaseren

Wij helpen u graag bij het uitfaseren van synthetische koudemiddelen en bieden diverse mogelijkheden om uw bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe Europese wet- en regelgeving.

Alles over Uitfaseren

Horticulture & Bewaring

De innovatieve bewaarsystemen van EQUANS zijn volledig mechanisch en worden toegepast in een vrijwel geheel gesloten omgeving. Hiermee kunt u secuur sturen op de ideale droog- en bewaarcondities voor agroproducten.

Alles over Bewaring

Meer informatie?

Henk Tebben
Henk Tebben
Agro | Bewaring | Horticulture